Dipa Foundation

Omdat elk kind gelukkig mag zijn...

Dipa is één van de kinderen die dagelijks gebruik maakt van de voorzieningen van het gehandicaptencentrum in Dhading.

De stichting Dipa Foundation heeft als doel te zorgen voor de bouw van het nieuwe gehandicaptencentrum in Dhading-Besi. We willen zorgen voor de voortzetting van het gehandicaptencentrum en voor de voorzieningen die nodig zijn om het centrum voort te laten bestaan. Zo verbeteren we de kwaliteit van leven van kansarme kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke of psychische beperking in Nepal.

Ons belangrijkste uitgangspunt is het bieden van een veilige omgeving, waarin het al oude principe van rust, reinheid en regelmaat centraal staan. Een vast dagprogramma met ruimte voor leren en spelen en met onderwijs op maat zullen hieraan bijdragen. Zorg dragen voor voldoende voedsel, personeel en een goede hygiëne zijn hierbij essentieel. Indien nodig willen we zorg dragen voor medicatie en hulpmiddelen voor de handicap van de bewoners.